| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | kontakt


Menu

ŚWIATOWY ZWIĄZEK POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI

12 sierpnia 1992 roku, u Szefa Wojsk Łączności gen. Henryka ANDRACKIEGO zebrała się grupa osób – przedstawicieli wszystkich środowisk łącznościowych. Powołano wówczas KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI. 15 sierpnia 1992 roku, na Placu Piłsudskiego w Warszawie, odbyła się defilada uczestników Światowego Związku Kombatantów. Po defiladzie łącznościowcy uczestnicy Zjazdu przybyli do Zegrza. Była bardzo liczna grupa łącznościowców, którzy zjechali się z całego świata: z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Czechosłowacji, Węgier, Litwy, no i oczywiście z Polski. 8 marca 1993 roku, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności został zarejestrowany przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. W dniach 26 – 27 sierpnia 1993 r. w WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ WOJSK ŁĄCZNOŚCI w Zegrzu odbył się pierwszy WALNY ZJAZD ZWIĄZKU, będący uwieńczeniem procesu jednoczenia wszystkich środowisk łącznościowców z kraju i z zagranicy. (Stacja SP5PSL pracowała wówczas pod okolicznościowym znakiem SP0SZL - /dopisek-sp5jxk/). Delegaci zaakceptowali, ostateczny zarejestrowany przez sąd kształt statutu, który określał cele i zadania Związku. Głównym celem była integracja wszystkich środowisk polskich żołnierzy łączności dla kultywowania i popularyzacji łącznościowych tradycji oraz gromadzenie dokumentów i pamiątek obrazujących historię Wojsk Łączności. Ważnym zadaniem Związku, wynikającym z postanowień statutu jest odtwarzanie i popularyzacja historii Wojsk Łączności. Początkiem realizacji tego zadania było utworzenie MUZEUM WOJSK ŁĄCZNOŚCI w Zegrzu. Istotne miejsce zajmuje również działalność wychowawcza, do której można zaliczyć książki mjr rez. dr. Zbigniewa WIŚNIEWSKIEGO z historii przedwojennej łączności oraz wydawanie „KOMUNIKATU” I „PRZEGLĄD ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI”. Działalność związku nie byłaby możliwa bez przychylności okazywanej nam przez kolejnych zegrzyńskich komendantów, którzy zapewniali i zapewniają nam pomieszczenia na siedzibę Związku oraz umożliwiają prowadzenie naszej działalności wydawniczej.


Nasz związek
Ogłoszenia
Władze koła
Plan zamierzeń koła
Trochę historii
Powstanie koła
Patron
Sztandar
Honorowa księga 
Wyróżnienia członków
Dyplomy
Kroniki
Ich już z nami nie ma
Działalność
Organizacyjna
Społeczna
Proobronna
Socjalno zdrow.
Współpraca
Patronacka JW
ŚZPŻŁ
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna