| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | kontakt


Menu

DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJNA

Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego jest jest ogólnopolskim stowarzyszeniem żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Skupia podoficerów, chorążych, oficerów i generałów będących w rezerwie lub w stanie spoczynku. Stowarzyszenie jest jedynym tego typu, a zarazem najliczniejszym stowarzyszeniem żołnierskim w Polsce. Liczebność Związku wynosi około 33 tysięcy członków, w tym prawie 7 tysięcy kombatantów, zrzeszonych w ponad 620 kołach zlokalizowanych przy jednostkach i instytucjach wojskowych na terenie całego kraju. Związek organizuje ponadto szeroką akcję protestacyjną zmierzającą do przywrócenia wszystkim żołnierzom zawodowym jednolitego systemu emerytalnego z płacową zasadą waloryzacji świadczeń.
Realizacja tych zadań następuje w ścisłym współdziałaniu z dowództwami, instytucjami i jednostkami wojskowymi. Stąd też ścisła więź z Wojskiem Polskim jest traktowana jako podstawowa zasada działalności związkowej. 


Nasz związek
Ogłoszenia
Władze koła
Plan zamierzeń koła
Trochę historii
Powstanie koła
Patron
Sztandar
Honorowa księga 
Wyróżnienia członków
Dyplomy
Kroniki
Ich już z nami nie ma
Działalność
Organizacyjna
Społeczna
Proobronna
Socjalno zdrow.
Współpraca
Patronacka JW
ŚZPŻŁ
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna