| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | kontakt


Menu

SZTANDAR KOŁA

18.11.1992 r. Dzień wręczenia sztandaru
Uroczysty apel
Zdjęcia sztandaru, link do pliku PDF (szersze opracowanie)

W dniu 11.06.1992 r. w zebraniu plenarnym koła uczestniczy Dowódca 6 Pułku Łączności płk Lesław Buchnajzer. Prezes wychodzi z inicjatywą ufundowania sztandaru dla koła. Zebranie aprobuje. Dowódca pułku przyrzeka pomoc finansową. Wybrano komitet organizacyjny w składzie:
Przewodniczący płk rez. Wróbel Ryszard
Członkowie: kol. Wawrzyniak Mieczysław
kol. Rauhut edward
kol. Selwet Florian
kol. Żuk Mieczysław
Komitet przystąpił do natychmiastowego działania. Do 13.07.1992 r. zebrano stosowny fundusz i zlecono wykonanie sztandaru. Termin wręczenia sztandaru wyznaczono na 08.11.1992 r. 

kliknij aby powiększyć


18.11.1992 r. Dzień wręczenia sztandaru

Rankiem pada deszcz. Wszyscy drżą, że uroczystość może nie udać się ze względu na pogodę. Jednak z godziny na godzinę następuje poprawa pogody i wreszcie w promieniach słońca, staje przygotowany do uroczystości Plac 20 Października a na nim: honorowa trybuna, stół z rozwiniętym biało - czerwonym sztandarem, lśniącym od złotego i srebrnego haftu, kompania honorowa 6 Pułku Łączności i pododdziały tego pułku, poczty sztandarowe: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych, Związku Harcerstwa Polskiego, śremskich szkół, Cechu Rzemiosł Różnych i inne. 

Są licznie przybyli goście a wśród nich:
- Wojewoda Poznański dr Włodzimierz Łęcki
- Burmistrz Śremu inż. Bogusław Bajoński
- Przewodniczący Rady Gminy Śrem mgr Grzegorz Wybieralski
- Kierownik Urzędu Rejonowego w Śremie mgr Antoni Żieliński
- Szef Wojsk Łączności i UL 4KL płk dypl. inż. Jan Blajer
- Syn patrona koła ppłk dr n. med. Stanisław Klisowski
wielu współfundatorów sztandaru i zwarta kolumna członków koła ZBŻZ.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
- Członek Prezydium ZG ZBŻZ płk w st. spocz. mgr Aleksander Murynowicz
- Naczelny Redaktor "Głosu Weterana" płk w st. spocz. mgr Ignacy Olszewski
- Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZBŻZ ppłk rez. mgr Zdzisław Andrzejewski

Do góry
Godzina 12.00 - w towarzystwie Dowódcy 6 Pułku Łączności - pułkownika dypl. Lechosława Buchnajzera na plac przybywa Dowódca 4 Korpusu Lotnictwa - gen. bryg. pil. Franciszek Macioła. Dowódca parady - mjr dypl. Mirosław Ziółek składa mu meldunek. Przy dźwiękach marsza powitalnego w wykonaniu Orkiestry Repre­zentacyjnej Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej następuje przegląd pododdziałów. Uroczysty apel odbywa się zgodnie z "Ceremoniałem Wojskowym". Podniesienie flagi państwowej, odczytanie uchwały Zarządu Głównego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych o nadaniu sztandaru, przemó­wienie Dowódcy 4 KL i ceremonia wbijania symbolicznych gwoździ w drzewce sztandaru. Aktu wbicia 36 "gwoździ" dokonują goście oficjalni i Fundatorzy. Obrzędu poświęcenia sztandaru dokonują: Dziekani WLOP - ks. kpt. Krajza i ks. kanonik Kajetańczyk. Prezes koła, ppłk w st. spocz. Kazimierz Kotewicz przyjmuje sztandar z rąk Dowódcy 4 KL gen. bryg. pil. Franciszka Macioły i wręcza go pocztowi sztandarowemu w składzie:

 
- d-ca pocztu mjr rez. Karol Pietrzak
- sztandarowy chor. rez. Benedykt Strzelec
- asystent mjr rez. Zygmunt Dżendżera

        

          

Do góry

Następuje prezentacja sztandaru przed frontem szyku. Po ceremonii wręczenia sztandaru prze­mówienie wygłosił burmistrz miasta inż. Bogusław Bajoński i Prezes Zarządu koła - ppłk w st. spocz. Kazimierz Kotewicz. Uroczystość na Placu 20 Października zakończyła defilada.

Szersze opracowanie na konkurs: (plik do pobrania PDF)


Nasz związek
Ogłoszenia
Władze koła
Plan zamierzeń koła
Trochę historii
Powstanie koła
Patron
Sztandar
Honorowa księga 
Wyróżnienia członków
Dyplomy
Kroniki
Ich już z nami nie ma
Działalność
Organizacyjna
Społeczna
Proobronna
Socjalno zdrow.
Współpraca
Patronacka JW
ŚZPŻŁ
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna