| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | kontakt


Menu

PLAN ZAMIERZEŃ KOŁA NA ROK 2015

M-c Lp. Zamierzenie Dzień Odpowiedzialny Wykonawca
godz. / m-ce

I

1

Posiedzenie zarządu koła

08 prezes
koła
członkowie
zarządu
1730/ KW
2

65 rocznica urodzin kol. Chilińskiego Franciszka.

02 sekretarz
koła
delegacja
koła
3

Walne zebranie sprawozdawcze członków koła: Ocena działalności oraz zatwierdzenie sprawozdań z wykonania planu i budżetu za 2014r.

15 zarząd
koła
delegacja
koła

Udział w obchodach rocznicy wyzwolenia Śremu. 23
zarząd
koła
delegacja
koła
4

Wykonanie i przesłanie do WZW sprawozdań za 2014 r. oraz preliminarza na 2015 r.

31
prezes
koła
sekretarz
koła

II

1

Posiedzenie zarządu koła

05 prezes
koła
członkowie
zarządu
1730/ KW
2
Wpłata I raty składki członkowskiej do WZW. do 28 prezes
koła
 skarbnik
koła

III

1

Posiedzenie zarządu koła

06 prezes
koła
członkowie
zarządu
1730/ KW
2 Udział prezesa koła w plenarnym posiedzeniu WZW: Sprawozdawcze 11   prezes
koła
3 Akcja życzeń z okazji Światowego Dnia Kobiet do 08 sekretarz
koła
zarząd
koła
4 Uroczyste spotkanie z okazji Światowego Dnia Kobiet(otwarte, odpłatne) 13 wiceprezes ds. społ.
koła
członkowie
koła
5 Opracowanie wniosków na wyróżnienia i przesłanie do WZW do 15 sekretarz
koła
zarząd
koła
IV 1 Posiedzenie zarządu koła 03 prezes
koła
członkowie
zarządu
1800 /KW
2

Udział w obchodach Dnia Katyńskiego

12 prezes
koła
delegacja
poczet
sztandarowy
3

Udział w obchodach Światowego Dnia Ziemi

22 wiceprezes ds. społ.
koła
członkowie
koła
V 1 Posiedzenie zarządu koła 08 prezes
koła
członkowie
zarządu
1800 /KW
2

Udział w obchodach Międzynarodowego Święta Pracy

01 prezes
koła
chętni członkowie
3

Udział w obchodach Dnia Flagi

02 prezes
koła
chętni członkowie
4

Udział w obchodach Święta Konstytucji
3-Maja

03 sekretarz
koła
delegacja
koła
5

Udział w obchodach z okazji Dnia Zwycięstwa

08 prezes
koła
delegacja
koła
6

Przygotowanie do udziału i udział w zawodach wojskowo-obronnych WZW

do 22
prezes
koła
reprezentacja
koła
7
Udział w obchodach Święta 6 Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych 26
prezes
koła
delegacja
koła
8

Walne zebranie członków koła:
Święto ZŻWP.

29 prezes
koła
członkowie koła
VI 1 Posiedzenie zarządu koła 11
prezes
koła
członkowie
zarządu
180/ KW
3

80 rocznica urodzin kol. Chuchały Jana

07
sekretarz
koła
delegacja
koła
VII
1

Posiedzenie zarządu koła

02
180/ KW
prezes
koła
członkowie
zarządu
2

Opracowanie wniosków na wyróżnienia i przesłanie do WZW

do 15 prezes
koła
zarząd
koła
VIII 1

Udział w obchodach Święta Wojska Polskiego

15 zarząd
koła
członkowie
koła
2
75 rocznica urodzin kol. Nowak Marii 09
sekretarz
koła
delegacja
koła
2

Złożenie pisemnego wniosku do spółpracy z MON (przez WZW), JW na 2015 r.

do 20 prezes
koła
sekretarz
koła
2

Udział w obchodach Dni Lotnictwa

28 zarząd
koła
członkowie
koła
IX 1 Posiedzenie zarządu koła 03 prezes
koła
członkowie
zarządu
1800 /KW
2

Udział w obchodach Dnia Kombatanta

01 wiceprezes ds. społ.
koła
delegacja
koła
3

Walne zebranie członków koła: Sprawy wewnątrz organizacyjne 

24
zarząd
koła
członkowie
koła
4

Wpłata II raty składki członkowskiej do WZW

 30 prezes
koła
 skarbnik
koła
X 1 Posiedzenie zarządu koła 01 prezes
koła
członkowie
zarządu
1730/ KW
2

Udział w obchodach  rocznicy bitwy pod Lenino

12 prezes
koła
delegacja
koła
3

Spotkanie integracyjne z okazji Dnia łącznościowca (otwarte, odpłatne)

16 prezes
koła
członkowie
koła
4

Obchody Święta Łączności i Informatyki

18 zarząd
koła
członkowie
koła
5

Udział w uroczystości poświęconej rozstrzelanym śremianom w 1939 r.

20 prezes
koła
delegacja
koła
XI 1 Posiedzenie zarządu koła 05 prezes
koła
członkowie
zarządu
1730/ KG
2 Udział w obchodach Dnia Niepodległości 11 zarząd
koła
członkowie
koła
3 prenumerata GWiR na 2015 r. do 20 skarbnik
koła
członkowie
koła
4

Walne zebranie koła: Uchwalenie planu, budżetu i składki (potrzeby koła) na 2016 r.

19
prezes
koła
członkowie
koła
XII 1 Posiedzenie zarządu koła 03 prezes
koła
członkowie
zarządu
1730/ KW
2 Udział prezesa koła w plenarnym posiedzeniu WZW: Planistyczne
  prezes
koła
3

Spotkanie opłatkowe członków koła (otwarte i odpłatne)


wiceprezes ds. społ.
koła
członkowie
koła
4

Akcja życzeń świąteczno - noworocznych

do 20 sekretarz
koła
zarząd
koła
5

Wykonanie planów i preliminarza na rok 2015 i przesłanie do WZW

do 20 prezes
koła
sekretarz i
skarbnik
koła
6
90 rocznica urodzin kol.
Robaszyńskiego Kazimierza
22
zarząd
koła
delegacja
koła
7

Udział w obchodach wybuchu Powstania Wielkopolskiego

28 zarząd
koła
delegacja
koła
Nasz związek
Ogłoszenia
Władze koła
Plan zamierzeń koła
Trochę historii
Powstanie koła
Patron
Sztandar
Honorowa księga 
Wyróżnienia członków
Dyplomy
Kroniki
Ich już z nami nie ma
Działalność
Organizacyjna
Społeczna
Proobronna
Socjalno zdrow.
Współpraca
Patronacka JW
ŚZPŻŁ
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna