| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | kontakt


Menu

PATRON KOŁA

Pułkownik Lesław Klisowski

Urodził się we Lwowie 16 czerwca 1916 roku. W mieście tym ukończył szkołę podstawową a następnie Szkołę Podchorążych Rezerwy otrzymując stopień Podporucznika Wojska Polskiego. Za wykazanie w obronie Warszawy męstwo odwagę odwagę otrzymał "Krzyż Walecznych". Od 1943 roku przebywał w Rzeszowie, gdzie w lipcu 1944 ochotniczo wstąpił do 4 kompanii 10 Dywizji II Armii Wojska Polskiego. Z armią tą przeszedł cały jej szlak bojowy. W 1946 roku ukończył roczny kurs oficerów łączności w Zamościu oraz Oficerską Szkole Łączności w Zegrzu o specjalności "eksploatacja urządzeń radiokomunikacyjnych", awansując do stopnia porucznika. Następnie przez okres 9 lat służył w garnizonach Kalisz, Poznań i Sieradz. W tym ostatnim garnizonie był m. innymi dowódcą batalionu podchorążych w Oficerskiej Szkole Łączności Przewodowej i awansował do stopnia podpułkownika. W 1956 roku ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. W październiku 1957 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy pułku Łączności Wojsk Lotniczych. Tj. Jednostki Wojskowej nr 3486 stacjonującej wówczas w Nowym Dworze Mazowieckim , z którą to jednostką na przełomie maja i czerwca 1958 roku przeniesiony został do garnizonu Śrem. W 1962 roku rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0386 z dnia 25 września 1962 roku mianowany został pułkownikiem. W 1967 roku ukończył Wyższy Akademicki Kurs w Wojskowej Akademii Łączności w Leningradzie. W 1967 roku został dowódca pułku rozpoznania i nasłuchu w Przasnyszu, a następnie został oficerem Zarządu II w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w Warszawie, w którym służył do końca swoich dni. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 24 stycznia 1972 roku w Warszawie i tam na Cmentarzu Powązkowskim został pochowany.


Nasz związek
Ogłoszenia
Władze koła
Plan zamierzeń koła
Trochę historii
Powstanie koła
Patron
Sztandar
Honorowa księga 
Wyróżnienia członków
Dyplomy
Kroniki
Ich już z nami nie ma
Działalność
Organizacyjna
Społeczna
Proobronna
Socjalno zdrow.
Współpraca
Patronacka JW
ŚZPŻŁ
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna