| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | kontakt


Menu

  KSIĘGA HONOROWA ZASŁUŻONYCH DLA KOŁA


Uchwała koła

ZARZĄDU KOŁA BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
im. płk Lesława Klisowskiego
z dnia 04.04.1996 r. w sprawie założenia Honorowej Księgi Zasłużonych dla Koła
 

W związku oraz dla uczczenia 15-ej rocznicy powstania ZBŻZ, zarząd Koła im. Lesława Klisowskiego przy 6 Pułku Łączności w Śremie postanawia:
   
1. Założyć i prowadzić "Honorową Księgę Zasłużonych dla Koła"
2. Wpis do księgi jest honorowym wyróżnieniem, świadczącym potomności o osobach aktywnych, ich dokonaniach na rzecz związku, ale przede wszystkim na rzecz środowiska, w którym i dla którego Koło ZBŻZ zostało powołane.
3. Do księgi mogą być wpisani zasłużeni członkowie Koła oraz inne osoby wspierające działalność statutową Koła - w tym i żołnierze zawodowi w służbie czynnej.
4. Decyzję o wpisaniu konkretnej osoby do księgi podejmuje uchwałą Zarządu Koła.
5. Pierwszego wpisu należy dokonać z okazji 15-ej rocznicy powstania ZBŻZ.
6. Następne wpisy dokonywane będą - w zasadzie - po zakończeniu kolejnych kadencji władz Koła i dokonaniu analizy zaangażowania poszczególnych osób (dotyczy członków Koła) oraz doraźnie za wyjątkowe zasługi dla Koła (dotyczy osób nie zrzeszonych w Kole).
7. Wyróżnieniem tym nie można uhonorować członków nadrzędnych władz związkowych.
8. Do "Honorowej Księgi Zasłużonych dla Koła" można być wpisanym tylko jeden raz.
9. W przypadku jeśli osoba wyróżniona wpisem do "Honorowej Księgi Zasłużonych dla Koła" sprzeniewierzy się zasadom statutowym związku, bądź uchwałom władz związkowych, lub popełni - ścigany prawem - czyn przestępczy, uchwałą Zebrania Koła może być wykreślona z grona zasłużonych, o czym powiadamia się ją pisemnie.
   

Wszystkim uhonorowanym wpisem do "Honorowej Księgi Zasłużonych dla Koła", Zarząd Koła składa serdeczne podziękowanie za społeczną aktywność oraz gratulacje a także życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu.


01.JPG
Pan inż.
Jan
Baier
02.JPG
płk dyp.
Lechosław
Buchnajzer
03.JPG
mjr rez.
Zygmunt
Dżendżera
04.JPG
płk w st. spocz.
Józef
Jeż
05.JPG
st.sierż.sztab.rez.
Roman
Kasprzak
06.JPG
Pan
Bogusław
Klaczyk
07.JPG
płk w st. spocz.
Ryszard
Komorowski
08.JPG
kpt. rez.
Andrzej
Korneluk
09.JPG
ppłk w st. spocz.
Kazimierz
Kotewicz<
10.JPG
Pan
Zdzisław
Maciejewski
11.JPG
ppłk w st. spocz.
Jan
Pałka
12.JPG
st. chor. rez.
Edward
Pezdek
13.JPG
Pan inż.
Marian
Pędziński
14.JPG
mjr w st. spocz.
Karol
Pietrzak
15.JPG
Pan
Czesław
Pruchniewicz
16.JPG
chor. szt. rez.
Florian
Selwet
17.JPG
Pan
Stanisław
Tomczak
18.JPG
ppł w st. spocz.

Feliks
Walada
19.JPG
chor. w st. spocz.
Mieczysław
Wawrzyniak
20.JPG
Pan
Czesław
Wolarczyk
21.JPG
ppłk dypl. rez.
Ryszard
Bańkowski
22.JPG
Pan
Marian
Dominiczak
23.JPG
sierż. szt. rez.
Zenon
Furian
24.JPG
Pan
Jerzy
Grzech
25.JPG
st. szierż. szt.
Wiesław
Korcz
26.JPG
ppłk w st. spocz.
Feliks
Krzyżostaniak
27.JPG
mjr. rez.
Zygmunt
Lipiński
28.JPG
ppłk w st. spocz.
Mikołaj
Oniszczuk
29.JPG
mjr
Marek
Piasecki
30.JPG
chor. szt. rez.
Stanisław
Walkowiak
31.JPG
st. sierż. szt. rez.
Jan
Chuchała
32.JPG
ppłk rez. mgr inż.
Jerzy
Szemborski
33.JPG
st. chor. szt. rez.
Czesław
Kucharski
34.JPG
mjr rez.
Franciszek
Chiliński
35.JPG
ppłk w st. spocz.
Stanisław
Tkaczyk
36.JPG
st. chor. sztab. w st. spocz.
Benedykt
Strzelec
37.JPG
st. chor. szt. rez.
Józef
Szymański
38.JPG
mjr w st. spocz.
Marian
Stachowiak
39.JPG
kpt. w st. spocz.
Kazimierz
Robaszyński
40.JPG
plut. rez.
Kazimierz
Szerszeniewski
41.JPG
płk w st. spocz.
Ryszard
Wróbel
42.JPG
płk dypl. inż.
Michał
Sikora
43.JPG
płk dypl. inż.
Mirosław
Ziółek
44.JPG
ppłk rez.
Tomasz
Mańkowski
45.JPG
ppłk rez. inż.
Aleksander
Piasecki
46.JPG
mjr w st. spocz.
Władysław
Przystalski
47.JPG
kpt. rez. mgr inż.
Jan
Urbanowicz
48.JPG
chor. rez.
Lucjusz
Michalak
49.JPG
por. rez.
Jerzy
Konopczyński
50.JPG
chor. rez.
Stanisław
Sadowski
51.JPG
st. chor. szt. rez.
Edward
Rauchut
52.JPG
Pan
Franciszek
Matuszkowiak
53.JPG
mjr rez. 
Franciszek
Apolinarski
54.JPG
ppor. rez.
Józef
Cierżniak
55.JPG
mjr rez. 

Jerzy
Częstochowski
56.JPG
sierż. rez.
Stanisław
Drzewiecki
57.JPG
płk dypl. mgr  inż.
Krzysztof
Filipowiak
58.JPG
płk dypl. inż.
Andrzej
Giczela
59.JPG
Ks ppłk
Krzysztof
Górski
K.JPG
plut. w st. spocz.
Leopold
Kucharczyk
61.JPG
mjr rez. 
Stanisław
Skrzypczak
62.JPG
Pani
Halina
Ziółkowska
63.JPG
ppłk mgr inż. 
Zbigniew
Roszakak
64.JPG
ppłk w st. spocz.
Ryszard
Grześkowiak
65.JPG
Pan
Jerzy
Naskręt
Nasz związek
Ogłoszenia
Władze koła
Plan zamierzeń koła
Trochę historii
Powstanie koła
Patron
Sztandar
Honorowa księga 
Wyróżnienia członków
Dyplomy
Kroniki
Ich już z nami nie ma
Działalność
Organizacyjna
Społeczna
Proobronna
Socjalno zdrow.
Współpraca
Patronacka JW
ŚZPŻŁ
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna