| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | kontakt


Menu

DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNA

 Koło Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego zakłada szeroki udział w życiu społecznym i kulturalnym Miasta i Gminy Śrem. Udział u uroczystościach państwowych i samorządowych organizowanych przez władze państwowe i samorządowe.
Swą działalność patriotyczno-obronną Związek realizuje głównie poprzez organizowanie imprez i uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia historyczne oraz popularyzowanie patriotycznych tradycji Wojska Polskiego.


Nasz związek
Ogłoszenia
Władze koła
Plan zamierzeń koła
Trochę historii
Powstanie koła
Patron
Sztandar
Honorowa księga 
Wyróżnienia członków
Dyplomy
Kroniki
Ich już z nami nie ma
Działalność
Organizacyjna
Społeczna
Proobronna
Socjalno zdrow.
Współpraca
Patronacka JW
ŚZPŻŁ
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna