| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | kontakt


Menu

DZIAŁALNOŚĆ PROOBRONNA

Działalność proobronna należy do tych dziedzin statutowej działalności, w której nie może być chwili zastoju. Zależy od niej bowiem w dużej mierze przyszłość Związku - czy będzie postrzegany jako wegetująca organizacja weteranów i kombatantów - czy też jako dynamiczna, perspektywiczna organizacja - członek CIOR i EUROMILU, z którą należy się liczyć i która jako partner MON ma sporo do powiedzenia w sprawach obronności. 
Mając na uwadze szersze włączenie Związku w działalność patriotyczno-wychowawczą z młodzieżą, podjęto próbę rozmów z Ministrem Edukacji Narodowej. W kwietniu ubr. wiceprezes ds. obronności, płk J. Gazarkiewicz spotkał się z dyrektorem Biura Spraw Obronnych MEN, płk Andrzejem Górskim. Celem wizyty było przygotowanie spotkania kierownictwa Związku z MEN i przyjęcie listu intencyjnego regulującego wstępne założenia współpracy. Jednak po zmianie ministra, i objęciu stanowiska przez wicepremiera Romana Giertycha sprawa przestała być - jak na razie aktualna - tym bardziej, że nowe kierownictwo MEN przyjęło politykę oświatową, którą należy wnikliwie przeanalizować.
Bez wątpienia głównym przedsięwzięciem z dziedziny obronności w br. były związkowe zawody sportowo-obronne. W znacznej części zawodów uczestniczyli poza członkami Związku przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej, władz administracyjnych i samorządowych. Umacniało to autorytet Związku, podnosiło jego znaczenie. Niemniej jednak w większości przypadków osoby te korzystały z limitów amunicji Związkowej, zmniejszając udział członków ZBŻZiORWP. Sprawa ta wymaga odrębnego potraktowania. 
Zawody sportowo-obronne oficerów rezerwy stanowią bez wątpienia - wobec MON - wizytówkę Związku - i jedynie dla tej grupy naszych oficerów możemy w dalszym ciągu otrzymywać dotacje celowe. Aby jednak liczyć się w tym środowisku, być widocznym należy i to szybko - dokonać zmian zbliżających nas do czołówki krajowej. 
Grupą, którą należy przeforsować będą żołnierze rezerwy - przy czym rozważyć należy nową kategorię szeregowych i podoficerów zawodowych rezerwy. 
Dotychczas regulamin zawodów sportowo-obronnych dotyczących tej grupy członków Związku, który odstaje od nowych, międzynarodowych zaleceń, wymaga radykalnych zmian. Stąd też w przyszłym, 2007 r. wprowadzone zostaną wybiórczo nowe konkurencje dla rezerwistów - w tym pływanie w umundurowaniu, marszobieg na orientację oraz prawdopodobnie nowe zasady rzutu granatem. Zmiany te są niezbędne zwłaszcza, że będą korespondować z konkurencjami rozgrywanymi na zawodach żołnierzy rezerwy w Polsce - m.in. o Puchar MON, oraz w skali międzynarodowej. 
Jednak obok znacznej grupy żołnierzy rezerwy należy mieć na uwadze stanowiących trzon Związku żołnierzy w stanie spoczynku. Do tej pory uczestniczą oni w strzelaniach z PW, a wyniki zawodów ujmowane są w formie zawodów korespondencyjnych. Rozważenia wymaga możliwość uatrakcyjnienia strzelań, dodania nowych konkurencji, włączenia do zawodów szerszej grupy członków Związku. 
Kolejnym problemem jest mająca miejsce likwidacja coraz to większej ilości strzelnic garnizonowych przystosowanych do strzelania z broni długiej. Powoduje to często rezygnację niektórych kół ze strzelań. Właściwym jest szukanie nowych obiektów posiadających certyfikaty do strzelań z broni długiej ze względu na konieczności odbycia strzelań przez jak największa grupę żołnierzy rezerwy. Napływają też propozycje większego zróżnicowania kategorii strzelań z broni małokalibrowej i pneumatycznej. Mamy ten problem na uwadze.  


Nasz związek
Ogłoszenia
Władze koła
Plan zamierzeń koła
Trochę historii
Powstanie koła
Patron
Sztandar
Honorowa księga 
Wyróżnienia członków
Dyplomy
Kroniki
Ich już z nami nie ma
Działalność
Organizacyjna
Społeczna
Proobronna
Socjalno zdrow.
Współpraca
Patronacka JW
ŚZPŻŁ
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna