| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | kontakt


Menu

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚREMSKIEJ

Nieco informacji o tym Towarzystwie

Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej - organizacja społeczna powstała 16 lipca 1887 r. jako Towarzystwo Ku Upiększaniu Miasta, z inicjatywy mieszkańców Śremu. Działa w sferach kulturalnych, ekologicznych, historycznych, dydaktycznych. Pierwszym zadaniem wytyczonym przez towarzystwo była budowa promenady na lewym brzegu Warty. W 1888 r. towarzystwo rozpoczęło na własny koszt budowę obecnego Parku Powstańców Wielkopolskich 1918-1919. Zaczątkiem parku było stworzenie ogródka zabaw dla dzieci, którego sponsorem był m.in. właściciel drukarni i jednocześnie ówczesny prezes towarzystwa - Herman Schwantes. W czasach współczesnych towarzystwo zajmuje się rozbudową terenów zielonych na obszarze powiatu śremskiego oraz organizowaniem uroczystości związanych z upamiętnieniem ważnych dat i wydarzeń w historii Polski.

Prezes: Jerzy Naskręt
Główne hasła Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej:
 - Miastu - Regionowi - Sobie jako motyw i idea przewodnia wszystkich, od wieków poczynań kilku pokoleń społeczników wokół najbliższemu sercu miejscu, 
- TMŚ z młodzieżą dla młodzieży, - wychowanie patriotyczne poprzez wychowanie estetyczne i ekologiczne, - uczymy się trudnej sztuki nie zapominania.
Imprezy stałe: 

- Spotkanie pokoleń potomków Powstańców Wielkopolskich 1918-1919, 
- Światowy Dzień Matki Ziemi, 
- Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, 
- Promocja młodych talentów, 
- Dzień Zwycięstwa, 
- Dzień Wojska Polskiego, 
- Święto Niepodległości 11 listopada, 
- m. in. stały patronat nad Parkiem Powstańców Wielkopolskich.


Nasz związek
Ogłoszenia
Władze koła
Plan zamierzeń koła
Trochę historii
Powstanie koła
Patron
Sztandar
Honorowa księga 
Wyróżnienia członków
Dyplomy
Kroniki
Ich już z nami nie ma
Działalność
Organizacyjna
Społeczna
Proobronna
Socjalno zdrow.
Współpraca
Patronacka JW
ŚZPŻŁ
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna