| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | kontakt


Menu

WYRÓŻNIENIA

Wyróżnieni członkowie koła w minionym 25 leciu 
na wniosek zarządu koła.

Odznaczeni medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju"
Odznaczeni "Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski"
Uhonorowani odznaką "Za Zasługi dla ZBŻZ i OR WP"
Wpisani do "Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZBŻZ i OR WP" 

Odznaczeni przez Ministra Obrony Narodowej medalem
"Za Zasługi dla Obronności Kraju"

Złotym Srebrnym Brązowym
1. Chiliński Franciszek 1. Furian Zenon 1. Kucharski Stanisław
2. Dżendżera Zygmunt 2. Szymański Józef 2. Robaszyński Kazimierz
3. Knopik Zdzisław 3. Robaszyński Kazimierz  
4. Komorowski Ryszard 4. Wawrzyniak Mieczysław
5. Korneluk Andrzej 5. Woliński Edmund  
6. Selwet Florian  

Odznaczeni przez Prezydenta RP 
"Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski"

1. Bańkowski Ryszard 2. Knopik Zdzisław

Uhonorowani Odznaką 
"Za Zasługi dla ZBŻZ i OR WP"

1. Bańkowski Ryszard 2. Bajoński Bogumił 3. Baier Jan
4. Dominiczak Marian 5. Grzech Jerzy 6. Glinski Aleksander
7. Jankowski Heliodor 8. Jeż Józef 9. Komorowski Ryszard
10. Korneluk Andrzej 11. Kucharski Czesław 12. Kasprzak Roman
13. Kotewicz Kazimierz 14. Łuczak Kazimierz 15. Macioła Franciszek
16. Maciejewski Zdzisław 17. Monczakowski Michał 18. Nowakowski Józef
19. Pezdek Edward 20. Pędziński Marian 21. Pietrzak Karol
22. Robaszyński Kazimierz 23. Rauchut Edward 24. Rogacki Józef
25. Szemborski Jerzy 26. Strzelec Benedykt 27. Sołtyski Zdzisław
28. Sternik Marian 29. Selwet Florian 30. Szymański Józef
31. Sadowski Stanisław 32. Urbanowicz Jan 33. Walkowiak Stanisław
34. Wawrzyniak Mieczysław 35. Wróbel Ryszard 36. 6 Pułk Łączności
37. 6 Pułk Dowodzenia SP 38. ZK RP i BWP 39. TMZŚ
Do góry

Wpisanych do "Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZBŻZ i OR WP" 
w Zarządzie Głównym

1. Wróbel Ryszard 2. Kotewicz Kazimierz

Wpisanych do "Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZBŻZ i OR WP" 
w Zarządzie Wojewódzkim

1. Wróbel Ryszard 2. Kotewicz Kazimierz 3. Komorowski Ryszard

Stan wszystkich wyróżnień na dzień 26.11.2007 rok


Nasz związek
Ogłoszenia
Władze koła
Plan zamierzeń koła
Trochę historii
Powstanie koła
Patron
Sztandar
Honorowa księga 
Wyróżnienia członków
Dyplomy
Kroniki
Ich już z nami nie ma
Działalność
Organizacyjna
Społeczna
Proobronna
Socjalno zdrow.
Współpraca
Patronacka JW
ŚZPŻŁ
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna