| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | kontakt


Menu

DZIAŁALNOŚCI SOCJALNO ZDROWOTNA

 Realizując zadania zawarte w Statucie Związku i w Uchwale programowej VII Zjazdu 

 • w przypadku ubiegania się o pomoc materialną z Wojskowego Biura Emerytalnego należy:

  • sprawdzić czy nie są przekroczone wyżej podane progi;

  • napisać wniosek do Dyrektora WBE o udzielenie pomocy materialnej;

  • złożyć oświadczenie o dochodach członków rodziny stanowiących wspólnotę majątkową;

  • dołączyć kserokopię ostatniego odcinka renty lub emerytury współmałżonka;

  • inne dokumenty uzupełniające, mogące mieć wpływ na przyznanie pomocy materialnej;

  • włożyć dokumenty do koperty i przesłać/przekazać do WBE.

 • w przypadku ubiegania się o pomoc materialną od Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym należy:

  • napisać wniosek do;

  • wykupiliśmy cegiełki Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym za kwotę 200 złotych;

  • na wniosek zarządu koła - odznaką honorową "Za Zasługi dla ZBŻZ i OR WP" odznaczonych zostało 3 kolegów: Rogacki, Kucharski i Rauchut.

 • Po stronie niedomagań, prezes koła zaliczył:

  • niewystarczającą aktywność członków;

  • słabą dążność do zwerbowania nowych członków koła;

  • na niskim poziomie ilość prenumeratorów Głosu Weterana i Rezerwisty (brak przykładu niektórych członków zarządu);

  • niewywiązywanie się ze statutowych obowiązków niektórych członków koła, w związku z czym zebranie zatwierdziło wniosek zarządu o skreślenie z ewidencji koła 4 kolegów.


Nasz związek
Ogłoszenia
Władze koła
Plan zamierzeń koła
Trochę historii
Powstanie koła
Patron
Sztandar
Honorowa księga 
Wyróżnienia członków
Dyplomy
Kroniki
Ich już z nami nie ma
Działalność
Organizacyjna
Społeczna
Proobronna
Socjalno zdrow.
Współpraca
Patronacka JW
ŚZPŻŁ
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna