| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | kontakt


Menu

25-lecie Oddziału Śrem
Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Dnia 16 września 2020 roku Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności oddział w Śremie obchodził jubileusz 25-lecia powstania. Z tej okazji odbyło się w Starym Kasynie okolicznościowe spotkanie członków związku z władzami i zaproszonymi gośćmi.

Z naszego koła im. płk Lesława Klisowskiego Związki Żołnierzy Wojska Polskiego zaproszony został wiceprezes mjr w st. sp. Franciszek Chilinski. Niestety był nieobecny gdyż przebywał w sanatorium. W uroczystości uczestniczyli - członkowie należący do obu organizacji - płk w st. sp. Ryszard Wróbel, mjr. w st. sp. Andrzej Korneluk, kpt. w st. sp. Leszek Gawałek.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności i wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Prowadzący uroczystość Prezes Oddziału ppłk dypl. w st. sp. Józef Żeleźny bardzo serdecznie powitał wszystkich gości a szczególnie Burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego i Jego Zastępcę Bartosza Żeleźnego, Prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk w st. sp. Mieczysława Hucała, Dowódcę 6 batalionu dowodzenia SP w Śremie ppłk Daniela Dąbka wraz z kapelanem ks por. Błażejem Woszczkiem, Prezesa Stowarzyszenia byłych Żołnierzy 31 KRD OP w Kórniku ppłk w st. sp. Ryszarda Grześkowiaka, Prezesa kościańskiego oddziału ZWiRWP ppłk magistra Tadeusza Mylera, Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej Jerzego Naskręta, historyka i radnego pana Zdzisława Żeleźnego oraz śremskie media.

Zabierający głos Prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ wysoko ocenił działalność Naszego Oddziału. Dyplomami uznania wyróżnił: Burmistrza Śremu Adama Lewandowskieg, Starostę Powiatu Śremskiego Zenona Jahnsa, Ryszarda Bańkowskiego, Leszka Bednarczyka, Andrzeja Kaczmarka, Eugeniusza Kaźmierczaka, Franciszka Kolucha, Jerzego Sadzikowskiego, Ryszarda Wróbla. Medalem "W uznaniu zasług dla Związku" Leszka Gawałka, Andrzeja Olszewskiego. Najwyższym odznaczeniem związkowym Krzyżem "Za szczególne zasługi dla ŚZPŻŁ" zostali wyróżnieni ppłk mgr inż w st. sp. Jerzy Szemborski oraz mjr w st. sp. Franciszek Chilinski.

Prezes Stowarzyszenia byłych Żołnierzy 31 KRD OP w Kórniku ppłk w st. sp. Ryszard Grześkowiak wręczył "Pamiątkowy Krzyż 75-lecia forsowania Nysy Łużyckiej przez 2 Armię WP". Krzyż otrzymali: Prezesa ZG ŚZPŻŁ ppłk w st. sp. Mieczysław Hucał, Prezes Oddziału Józef Żeleźny, Jerzy Szemborski, Franciszek Chiliński, Andrzej Olszewski, Andrzej Korneluk. Zabierający głos Burmistrz Śremu Adam Lewandowski również wysoko ocenił naszą działalność, życząc dalszych osiągnięć.

Następnie uczestnicy uroczystości przesli do parku im. Włodzimierza Puchalskiego gdzie po odśpiewaniu Hymnu Narodowego Prezes Zarządu Głównego odsłonił pamiątkową tablicę o następującej treści "PAMIĘCI POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI POLEGŁYCH NA FRONTACH I i II WOJNY ŚWIATOWEJ". Tablicę poświęcił ks. por. Błażej Woszczek, proboszcz parafii garnizonowej w Śremie. Delegacje samorządowców, wojskowych, harcerzy i kilku stowarzyszeń zrzeszających byłych wojskowych złożyły pod tablicą wiązanki kwiatów w rytm Marsza Łączności. Na odsłonięciu byli obecni harcerze na czele z panią Harcmistrz Iwoną Brendą, Na zakończenie uroczystości w parku Korpus Kadetów z Zespołu Szkół Technicznych wspierany przez panią Dyrektor Marię Bychawską przedstawił wspaniały pokaz musztry paradnej. Dla członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności był to bardzo udany i ważny dzień.

Foto i tekst: Andrzej KornelukInformacje - Wiadomości TV RELAX


01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Nasz związek
Ogłoszenia
Władze koła
Plan zamierzeń koła
Trochę historii
Powstanie koła
Patron
Sztandar
Honorowa księga 
Wyróżnienia członków
Dyplomy
Kroniki
Ich już z nami nie ma
Działalność
Organizacyjna
Społeczna
Proobronna
Socjalno zdrow.
Współpraca
Patronacka JW
ŚZPŻŁ
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP
« Powrót do listy

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna