| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | kontakt


Menu

Posiedzenie Zarządu koła ZŻWP.

W dniu 07 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZŻWP, na którym omówiono sprawy bierzące. W posiedzeniu uczestniczyli Koledzy:

  • Benedykt Strzelec - prezes
  • Zygmunt Dżendżera - wiceprezes
  • Andrzej Korneluk - sekretarz
  • Jan Urbanowicz - pezewodniczący komisji rewizyjnej

Prezes Benedykt Strzelec przedstawił projekt sprawozdania z działalności Zarządu w 2018 r. oraz propozycję "Planu Zamierzeń na 2019 r.". Po dyskusji i uzupełnieniu projektu, sprawozdanie oraz propozycja planu zostały przez Zarząd zaakceptowane. Sekretarz Andrzej Korneluk przedstawił sprawozdanie finansowe, tzn. przychody i wydatki w 2018 r. Zarząd po zapoznaniu się zaakceptował sprawozdanie. Sekretarz poinformował, że w 2019 roku rocznice urodzin będą obchodzić następujący Jubilaci: 75 lecie Drzewiecki Stanisław, 70 lecie Strzelec Ryszarda, 60 lecie Bukrym Marek, 80 lecie Chuchała Pelagia, 90 lecie Owczarczak Jerzy. Dla Jubilatów zostaną przygotowane i wręczone po dniu urodzin okolicznościowe dyplomy z życzeniami.

Kolejny punkt posiedzenia, to plan spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Tym razem Oddział Śrem ŚZPŻŁ organizuje je oddzielnie. Wybrano delegację na Spotkanie pokoleń potomków Powstańców Wielkopolskich. Planowane jest też spotkanie z Policją.

 
Foto i tekst: Andrzej Korneluk

01
02
03
Nasz związek
Ogłoszenia
Władze koła
Plan zamierzeń koła
Trochę historii
Powstanie koła
Patron
Sztandar
Honorowa księga 
Wyróżnienia członków
Dyplomy
Kroniki
Ich już z nami nie ma
Działalność
Organizacyjna
Społeczna
Proobronna
Socjalno zdrow.
Współpraca
Patronacka JW
ŚZPŻŁ
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP
« Powrót do listy

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna