St. chor. sztab. Edward Pezdek (21.07.1948 - 24.08.2019). Służbę zawodową w Wojsku Polskim rozpoczął 24 czerwca 1966 roku i służył do 23 marca 1989 roku. W czasie służby ukończył podoficerską szkołę Służb Kwatermistrzowskich. Rozstając się z mundurem nie zerwał więzi ze środowiskiem ojskowym. 10 kwietnia 1989 r. wstąpił do koła Związku Żołnierzy Wojska Poskiego im. płk Lesława Klisowskiego w Śremie. Za działalność służbową i społeczną odznaczony: Brązowym i Srebrnym Medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny", Brązowym i Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju". Za działalność organizacyjną w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczony: Odznaką Honorową za Zasługi, Medalem 35-Lecia oraz wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Koła ZŻWP. Żałobna msza św. w Jego intencji odbyła się 27 sierpnia 2019 roku w kościele Garnizonowym pod wezw. Św. Jana z Dukli w Śremie, po której nastąpiła ceremonia pogrzebowa na cmentarzu Komunalnym w Śremie. Pożegnany przez środowisko wojskowe i kolegów ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.