St. sierż. sztab. rez. Wiesław Korcz (15.05.1936 – 14.02.2018). członek i współzałożyciel koła im. płk Lesława Klisowskiego w Śremie. Służbę zawodową w Wojsku Polskim rozpoczął 03 listopada 1961 roku i służył do 10 sierpnia 1980 roku. W tym okresie ukończył podoficerską szkołę łączniści. Rozstając się z mundurem nie zerwał więzi ze środowiskiem wojskowym. W 1981 r. wstąpił do koła Związku Żołnierzy w chwili jego powstania. Na pierwszym zebraniu założycielskim został wybrany na członka Komisji Rewizyjnej. Za działalność służbową i społeczną odznaczony: Brązowym i Srebrnym Medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny", Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju", "Medalem 30-Lecia PRL". Za działalność organizacyjną w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczony: "Odznaką Honorową za Zasługi", "Medalem 35-Lecia" oraz wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Koła i Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Pochowany został na cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej w Śremie. Pożegnał Go nasz Prezes w imieniu wszystkich członków koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Śremie.