Plut. w st. spocz. Leopold Kucharczyk (17.11.1928 – 23.11.2016). Służbę w Wojsku Polskim rozpoczął 04 października 1949 roku i służył do 17 października 1951 roku. W tym okresie ukończył szkołę podoficerską i został mianowany na stopień plutonowego. Rozstając się z mundurem nie zerwał więzi ze środowiskiem wojskowym. Wstąpił do koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. płk Lesława Klisowskiego w Śremie. Za działalność służbową i społeczną odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-Lecia PRL. Za działalność organizacyjną w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczony: Odznaką Honorową za Zasługi, Medalem 35-Lecia oraz wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Koła. Pochowany został na cmentarzu przy kościele św. Jakuba Apostoła w Żabnie. Pożegnał Go nasz Prezes w imieniu wszystkich członków koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz nasz sztandar związkowy z którym plut. Leopold Kucharczyk często występował.