Ppor. w st. spocz. Józeg Rogacki (25.01.1925 – 17.09.2014). urodził się w miejscowości Pokrzywnica koło Dolska w województwie wielkopolskim. Od 3 maja 1942 r. do 22 lipca 1944 r. walczył w ruchu oporu Armii Krajowej w okolicach Chełma na Lubelszczyźnie. Był ranny w walkach z żołnierzami niemieckimi nad rzeką Bug. Kolega Józef Rogacki pracował 42 lata. Działał również społecznie w Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Jako jeden z ostatnich żołnierz Armii Krajowej w Śremie przekazał sztandar koła żołnierzy Armii Krajowej ufundowany przez społeczeństwo na rzecz muzeum. Przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej został awansowany w 2001 roku do stopnia podporucznika. Za działalność służbową i społeczną odznaczony Srebrnym Krzyżem Za Zasługi, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej. Za działalność organizacyjną w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczony Odznaką Honorową za zasługi oraz wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla koła. Pochowany został z honorami wojskowymi na cmentarzu komunalnym w Śremie. Pożegnany przez środowisko wojskowe i kolegów ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. pułkownika Lesława Klisowskiego w Śremie oraz sztandar Koła.