Mjr w st. spocz. Marian Stachowiak (17.01.1928 – 13.12.2013). urodził się w miejscowości Rogalinek w województwie wielkopolskim. Służbę wojskową rozpoczął we wrześniu 1949 r. Był absolwentem Oficerskiej Skoły Artylerii Przeciwlotniczej w Koszalinie. Ukończył ją uzyskując stopień Podporucznika. Na stopień majora został mianowany w 1968 r. Z zawodowej służby wojskowej odszedł po 34 latach we wrześniu 1975 roku. Powrócił w rodzinne strony i zamieszkał w Śremie. Kontaktów z wojskiem nie zerwał. 12 sierpnia 1993 r. wstąpił do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Przez dwie kadencje w latach 1997 - 2004 pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej naszego koła. Za działalność służbową i społeczną odznaczony: Brązowym, Srebrnym i Złotym medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju", Brązowym, Srebrnym i Złotym medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny". Za działalność organizacyjną w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczony Odznaką Honoeową za Zasługi oraz wpisem do Honoeowej Księgi Zasłużonych dla Koła. Pochowany z honorami wojskowymi na cmentarzu przy kościele pw. św. Michała Archanioła i MB Wspomożenia Wiernych w Rogalinku. Pożegnany przez środowisko wojskowe i kolegów ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. pułkownika Lesława Klisowskiego w Śremie oraz sztandar Koła.