Mjr w st. spocz. Zygmunt Lipiński (23.02.1930 – 06.05.2013). urodził się w miejscowości Głogowo w powiecie toruńskim. W 1950 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 7 Pułku Łączności w Bydgoszczy, gdzie ukończył szkołę podoficerską i uzyskał stopień kaprala. W 1951 r. został skierowany do Oficerskiej Szkoły Łączności Przewodowej w Sieradzu. Ukończył ją w 1953 r. uzyskując stopień podporucznika. Dzlszą służbę pełnił w 29 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. W 1956 r. mianowany na stopień porucznika. W 1964 r. został przeniesiony na stanowisko dowódcy kompanii w 6 Pułku Łączności w Śremie. Na stopień kapitana mianowany w 1963 r. W 1970 r. ukończył Kurs Doskonalenia Oficerów. Z zawodowej służby wojskowej odszedł po 28 latach 26.05.1973 r. Za zasługi dla obronności i działalność w LOK w 1977 r. został mianowany na stopień majora. W 1981 r. wstąpił do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Za działalność służbową i społeczną odznaczony: Brązowym i Srebrnym medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju", Brązowym i Srebrnym medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny". Za działalność organizacyjną w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi, Medalem XXX - Lecia oraz wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla koła. Pochowany z honorami wojskowymi na cmentarzu Komunalnym przy ul. Malczewskiego w Śremie. Pożegnany przez środowisko wojskowe i kolegów ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. pułkownika Lesława Klisowskiego w Śremie oraz sztandar Koła.