Ppłk. w st. spocz. Kazimierz Kotewicz (05.04.1926 – 17.01.2013). urodził się w w Lesznie Wielkopolskim. Tam też w 1947r. ukończył 3 letnią szkołę zawodową oraz 3 klasy gimnazjum. Powołany do zasadniczej służby wojskowej i wcielony na okres 8 miesięcy do Szkoły Specjalistów Morskich w Ustce. Po przeszkoleniu w Ustce skierowany do Dywizjonu Okrętów Podwodnych, w którym służył do 1950r. Zdecydował zgłosić się do Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile, którą ukończył w 1952r. z pierwszą lokatą (prymus OSS. Skierowany do Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej na stanowisko dowódcy plutonu. Po dwóch latach został wyznaczony na stanowisko Szefa służby Samochodowej. W 1959r. objął stanowisko Szefa Służby Samochodowej w 6 Pułku Łączności Wojsk Lotniczych. Był to czas intensywnej rozbudowy pułku, do którego to procesu znacząco i pozytywnie się przyczynił. W 1974r. ze względu na stan zdrowia, w stopniu ppłk zwolniony z służby czynnej. Na dzień dzisiejszy posiada I grupę inwalidzką. Do ZBŻZ wstąpił w 1981r. podczas pierwszego zebrania organizacyjnego koła. Odznaczał się w kole wybitną aktywnością, stąd został wybrany do zarządu koła a następnie przez pół kadencji – prezesem zarządu koła. Odznaczał się dużym doświadczeniem w działalności społecznej i organizacyjnej, które zdobył w Klubie Oficerów Rezerwy LOK w Śremie gdzie – między innymi – organizował Ośrodek Szkolenia Kierowców i prowadził w nim kursy na prawo jazdy. Podczas jego prezesury w kole walnie przyczynił się do ufundowania – w systemie społecznym – sztandaru dla koła. Zebranie koła nadało mu tytuł Honorowego Prezesa Koła. Za działalność służbową i społeczną odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu odrodzenia polski, Złotym Krzyżem Zasługi; medalami: Brązowym, Srebrnym i Złotym ZZdOK, Brązowym, Srebrnym i Złotym SZwSO. Za działalność społeczną i związkową odznaczony Honorową Odznaką „Za Zasługi dla ZBŻZ”, „Za Zasługi dla ZBŻZ i ORWP”. Ponadto wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZBŻZ i ORWP w Zarządzie Wojewódzkim a także w zarządzie Głównym. Pochowany z honorami wojskowymi na cmentarzu Staromiejskim w Śremie. Pożegnany przez środowisko wojskowe i kolegów ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. pułkownika Lesława Klisowskiego w Śremie oraz sztandar Koła.