St. chor. sztab. rez. Stanisław Walkowiak (08.05.1953 - 12.04.2012). 25.10.1072 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 6 Pułku łączności w Śremie. Jako kapral zostaje skierowany na przeszkolenie do Centralnego Ośrodka Szkolenia Wojsk Łączności w Legnicy, gdzie kończy z wyróżnieniem Podoficerską Szkołę Zawodową. Powraca do macierzystej jednostki w Śremie na stanowisko szefa kompanii. W 1980 r. przeniesiony na stanowisko dowódcy stacji telegraficznej. Po roku czasu ponownie skierowany do Szkoły Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy, po ukończeniu której zajmuje kolejno stanowiska: od kierownika ekspedycji telegraficznej do pomocnika dowódcy kompanii do spraw technicznych. W 1989 r. skierowany na kurs do Centrum Szkolenia Wojskowej straży Pożarnej w Lublinie, którą kończy jako prymus. Po powrocie do Śremu pełni obowiązki Komendanta Wojskowej Straży Pożarnej i inspektora ochrony przeciwpożarowej pułku. Służbę zakończył po 22 latach pracy 30.09.1994 r. Po przejściu do rezerwy nie zerwał więzi ze środowiskiem wojskowym. W tym samym roku wstąpił do ZBŻZ koła im. płk Lesława Klisowskiego w Śremie, którego był aktywnym członkiem. Przez okres 3 kadencji był członkien zarządu koła a ostatnio Wiceprezes do spraw społecznych. Do ŚZPŻŁ koła w Śremie wstąpił 07.01.1999 r. Za swe zasługi był odznaczony brązowymi i srebrnymi medalami: Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. Medalem za zasługi dla Pożarnictwa. Brązowym Krzyżem Zasługi. Odznaczony Honorową Odznaką "Zasłużony dla ZBŻZ i OR WP" oraz wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla koła a także dla organizacji wielkopolskiej. Odznaczony był Medalem XXX - lecia ZŻWP. Pochowany został z honorami wojskowymi na cmentarzu parafialnym w Śremie. Pożegnany przez środowisko wojskowe i kolegów ze związku oraz sztandar Koła.