St. chor. sztab. w st. spocz. Czesław Kucharski (25.01.1925 – 21.11.2010). Był członkiem koła od chwili jego powstania. Przejawiał dużą aktywność organizacyjną w kole, wchodził w skład pocztu sztandarowego koła. Odznaczony brązowymi i srebrnymi medalami: Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. Medalem 40-lecia i brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczony dwukrotnie Honorową Odznaką "Zasłużony dla ZBŻZ i OR WP" oraz wpisem do "Honorowej Księgi Zasłużonych dla naszego Koła". Pożegnany przez środowisko wojskowe i kolegów ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. pułkownika Lesława Klisowskiego w Śremie oraz sztandar Koła.