Sierż. sztab. rez. Zenon Furian (15.08.1948 - 16.01.2009). urodził się w miejscowości Zakrzewo. W 1967 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej do jednostki Marynarki Wojennej w Darłowie. Podczas służby wojskowej był wyróżniającym się żołnierzem czego dowodem był awans na st. marynarza i uzyskanie tytułu Wzorowego Marynarza. Po ukończeniu służby zasadniczej pracował w kilku zakładach na różnych stanowiskach. 03.04.1978 r. zostaje powołany do zawodowej służby wojskowek w 6 Pułku Łączności w Śremie. W jednostce wojskowej pełnił rózne funkcje w służbie samochodowej. Ukończył podoficefską szkołę zawodową. Służbę zakończył po 24 latach pracy 20.11.1991 r. ze względu na stan zdrowia. Po przejściu do rezerwy nie zerwał więzi ze środowiskiem wojskowym. 05.09.1992 r. wstąpił do ZBŻZ koła im. płk Lesława Klisowskiego w Śremie, którego był aktywnym członkiem. Wzorowo reprezentował nasze koło we wszystkich okolicznościowych imprezach, w których brał udział poczet sztandarowy. Za swe zasługi był odznaczony Brązowym medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju" oraz Brązowym i Srebrnym medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny". Za działalność związkową odznaczony Honorową Odznaką „Za Zasługi dla ZBŻZ i ORWP”. Ponadto wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZBŻZ i ORWP. Pochowany z honorami wojskowymi na cmentarzu w Śremie. Pożegnany przez środowisko wojskowe i kolegów ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. pułkownika Lesława Klisowskiego w Śremie.