Płk w st. spocz Ryszard Komorowski (09.03.1927 – 20.04.2006). Przygodę z wojskiem rozpoczął w Oficerskiej Szkole Łączności Przewodowej w Sieradzu w 1947 r. Po jej ukończeniu został w niej wykładowcą. W 1957 r. Przeniesiony do 6 Pułku Łączności w Śremie, gdzie służył na różnych stanowiskach. Służbę zakończył w 1981 r. jako szef sztabu Pułku. Po przejściu do rezerwy nie zerwał więzi ze środowiskiem wojskowym. Do ŚZPŻŁ koła w Śremie wstąpił 25.12.1993 r. Jako żołnierz rezerwy pracował w sprawach obronnych w kombinacie Manieczki oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Narodowej Miasta i Gminy Śrem. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i samorządowymi a także Odznaką Honorową Za Zasługi dla ZBŻZ i ORWP. Pochowany z honorami wojskowymi na cmentarzu parafialnym w Śremie.