Ppor. mgr Mieczysław Waerzyniak (07.03.1927 – 02.09.2005). członek i współzałożyciel koła im. płk Lesława Klisowskiego w Śremie. Służbę wojskową pełnił od 10.10.1944 r do 22.12.1950 r. Był żołnierzem 8 pułku moździerzy 1 Samodzielnej Brygady Noździerzy z którym jako działonowy przeszedł szlak bojowy od Warszawy poprzez Wał Pomorski, Szczecin,Czelin, Bernau, Spandau, Poczdam do Berlina. Po wojnie był szefem baterii artylerii w 4 Brygadzie Pancernej, następnie szefem kompanii w WOSWPanc. Po zwolnieniu z służby czynnej podjął pracę w administracji. Był naczelnikiem Powiatu Śremskiego, następnie Naczelnikiem Miasta i Gminy. W działalności społecznej był wiceprezesem: KOR LOK i koła Związku Kombatantów RP i BWP. Odznaczony "Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski", "Krzyżem Walecznych", "Brązowym Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi". Medalami: "Zasłużony na Polu Chwały" i "Za Zasługi dla Obronności Kraju" oraz innymi medalami bojowymi i odznaczeniami państwowymi również regionalnymi. Wyrózniony "Honorową Odznaką Za Zasługi dla ZBŻZ" i "Honorową Odznaką Za Zasługi dla ZBŻZ i ORWP" oraz wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Koła. Stopień podporucznika otrzymał w 2001 r. Pochowany z honorami wojskowymi na cmentarzu Komunalnym w Śremie.