Mjr w st. spocz. Ryszard Tokarewicz (03.05.1942 – 04.04.2002). Służbę wojskową pełnił w 6 Pułku Łączności w Śremie na różnych stanowiskach. Do ŚZPŻŁ koła w Śremie wstąpił 20.12.1997 r. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju. Pochowany z honorami wojskowymi na cmentarzu Komunalnym w Śremie.