Mjr w st. spocz. Józef Bąkowski (28.04.1925 – 03.06.2000). Absolwent Oficerskiej Szkoły Łączności w Zamościu. Służbę wojskową pełnił w 6 Pułku Łączności w Śremie na różnych stanowiskach. Do ZBŻZ i OR WP koła im. płk Lesława Klisowskiego w Śremie wstąpił w 1989 r. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu odrodzenia Polski. Pochowany z honorami wojskowymi na cmentarzu Komunalnym w Śremie.