ppłk mgr inż. Zbigniew Roszak

Dowódca 6 Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych a zarazem d-ca jednostki patronackiej dla naszego Koła. Dzięki stosunkowi dowódcy jednostki do Koła, możemy z powodzeniem rozwijać statutową i pozastatutową działalność dla wspólnego dobra. Wpisanie płk . Zbigniewa Roszaka do Honorowej Księgi Koła jest wyrazem naszej wdzięczności za całokształt układów między jednostką wojskową i kołem, za poszanowanie środowiska emerytów i rencistów. Swoją postawą zasłużył na to by pozostać w pamięci naszej i przyszłych pokoleń byłych żołnierzy zawodowych śremskiego garnizonu wojskowego.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 03 stycznia 2013 r.