Pani  Halina Ziółkowska

Jest Kierownikiem Klubu Garnizonowego i z całym zespołem pracowników bardzo przychylnie ustosunkowana do naszego koła. To dzięki niej posiadamy dobrą bazę do pracy organizacyjnej, biurowej oraz rozrywkowo - kulturowej. Służy radą i pomocą w przygotowywaniu sali na zebrania plenarne koła, instaluje urządzenia nagłaśniające, przygotowując na czas bazę. W pełni zasługuje na wyróżnienie i z pewnością potraktuje je jako dowód uznania oraz doping do dalszej pracy i współpracy z naszym kołem.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 06 listopada 2008 r.