mjr w st. spocz.  Stanisław Skrzypczak

Najstarszy członek naszego koła. W bieżącym roku ukończył 85 lat życia. Do ZBŻZ i OR WP wstąpił w chwili uzyskania możliwości przynależności do naszego koła. Jest zdyscyplinowanym, sumiennym i aktywnym członkiem koła. Służy jako wzór dla młodszych kolegów. Za całokształt dotychczasowej działalności zasłużył na wpisanie do "Honorowej Księgi Zasłużonych dla Koła"

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia  06 listopada 2008 r.