plut. w st. spocz.  Leopold Kucharczyk

Należy do najstarszych członków koła i niezależnie od wieku w sposób wzorowy wykonuje swoje obowiązki statutowe. Często występuje w składzie pocztu sztandarowego i jest dumny, że może tę funkcję wykonywać. Dziękując Mu uważamy że swoją pos­tawą zasłużył na pamięć kolejnych pokoleń byłych żołnierzy zawodowych.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 06 listopada 2008 r.