Ks. ppłk  Krzysztof Górski

Interesuje się naszym kołem i jego członkami. Jako kapelan jednostki patronackiej nie przeszkadza w prący koła a jako proboszcz parafii wojskowej utrzymuje ścisłe więzi z rodzinami emerytów i rencistów wojskowych. Brał udział w zebraniach plenarnych koła. Jest zwolennikiem współpracy koła z jednostką i zarządu koła z dowództwem jednostki wojskowej. Z racji od zarania dobrych stosunków dwustronnych między jednostką wojskową a kołem ZBŻZ i OR WP jest bardzo pożyteczne zachowanie w wieczystej pamięci pokoleń sylwetki i osobowości pierwszego kapelana i gospodarza Kościoła Garnizonowego w Śremie.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 06 listopadaa 2008 r.