ppłk dypl. mgr inż.   Andrzej Giczela

Jako dowódca jednostki patronackiej - w stosunku do koła w gar­nizonie Śrem - jest szczególnie przychylnie ustosunkowany. Udziela pomocy we wszystkich możliwych kierunkach. W bardzo skomercjonalizowanych sytuacjach aktualnych czasów jest bar­dzo ważne uzyskiwanie pomocy w statutowej działalności. Bez niej nie byłaby możliwa praca dla środowiska emerytów i rencistów wojskowych. Za całokształt układów między jednostką wojskową i kołem, za poszanowanie środowiska emerytów i rencistów wojsko­wych tą drogą składamy podziękowanie Panu Pułkownikowi Giczeli.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 06 listopada 2008 r.