płk dypl. mgr inż. Krzysztof Filipowiak

Jako Szef Sztabu 6 Pułku Dowodzenia, następnie 6 Brygady Dowodzenia Sił Powietrznych, w końcu - Zastępca Dowódcy 6 Pułku Dowodzenia i dowódca tego pułku, angażował się w pracy koła. Często brał udział w zebraniach plenarnych i przychylnie udzielał pomocy zarządowi koła oraz jego członkom. Swoją postawą zasłużył na to by pozostać w pamięci naszej i przyszłych pokoleń byłych żołnierzy zawodowych śremskiego garnizonu wojskowego.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 06 listopada 2008 r.