sierż. w st. spocz.   Stanisław Drzewiecki

Aktywny i z poświęceniem realizujący swoje statutowe powinności członka związku. Mimo iż zamieszkuje w miejscowości zlokalizowanej na krańcach powiatu, nie zaniedbuje obowiązków członka koła. Zaangażowany społecznie w swoim środowisku gdzie cieszy się powa­żaniem. W swojej wiosce sławi dobre imię naszego koła. W 2006 roku był organizatorem uroczystości związanych z nadaniem Szkole Podstawowej imienia Powstańców Wielkopolskich, w czym pomogła Mu nasza jednostka patronacka z udziałem zarządu naszego koła. Zasługuje w pełni na takie uhonorowanie.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 06 listopada 2008 r.