mjr rez.  Jerzy Częstochowski

Do ZBŻZ i OR WP wstąpił w 2003 r. a w 2004 r. został wybrany w skład Zarządu Koła i objął funkcję skarbnika koła. Z obowiązków statutowych członka koła wywiązuje się prawidłowo. Na podstawie dotychczasowej pracy w kole zasługuje na wyróżnienie wpisem do "Honorowej Księgi Zasłużonych dla Koła"

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 06 listopada 2008 r.