ppor. rez.  Józef Cierżniak

Wszechstronnie aktywny członek koła, szanowany w środowisku koła. ZBŻZ i OR WP. Godnie reprezentuje nasze środowisko występując z okazji różnorakich zgromadzeń patriotycznych. Jako działacz samorządowy jest chlubą koła. Za całokształt dotychczasowej działalności zasłużył na wpisanie do "Honorowej Księgi Zasłużonych dla Koła"

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 06 listopada 2008 r.