st. chor. sztab. rez.  Edward Rauchut

Długoletni członek Związku, był członkiem zarządu koła, mocno zaangażowany w pracach dotyczących ufundowania sztandaru dla koła. Aktywny w działalności statutowej przynoszącej właściwe efekty dla koła. Za całokształt dotychczasowej działalności zasłużył na wpisanie do "Honorowej Księgi Zasłużonych dla Koła"

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 06 stycznia 2005 r.