chor. rez. 
Stanisław Sadowski

Długoletni członek Związku. Zdyscyplinowany, aktywny i ogólnie lubiany członek Koła. Zaangażowany i aktywny w realizacji zadań statutowych. Od kilku lat jest w składzie pocztu sztandarowego co poczytuje sobie jako zaszczyt. W pełni zasłużył na wpisanie do "Honorowej Księgi Zasłużonych dla Koła"

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 06 stycznia 2005 r.