por. rez.  Jerzy Konopczyński

Ukończył Studium Wojskowe Politechniki Poznańskiej. Jako oficer rezerwy należał do KOR LOK następnie wstąpił do ZBŻZ. Jest aktywnym członkiem Koła. Przyczynił się do wzrostu ilości członków Koła wprowadzając do niego kilka cennych osób z miasta Książ którego był burmistrzem. Realizuje zadania członka związku wynikające ze statutu i uchwał władz związkowych. W pełni zasłużył na wpisanie do "Honorowej Księgi Zasłużonych dla Koła"

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 06 stycznia 2005 r.