chor. rez.  Lucjusz Michalak

Długoletni członek Związku, zdyscyplinowany i wykonujący wzorowo statutowe obowiązki i zadania. Aktywnie działa w kole. Szanowany w środowisku emerytów i rencistów wojskowych w garnizonie. Za swoją postawę i wierność zasadom oraz idei prezentowanej przez Związek zasłużył na wpis do Księgi Honorowej.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 06 stycznia 2005 r.