mjr w st. spocz.  Władysław Przystalski

Długoletni członek Związku, aktywny członek koła w pełni realizuje obowiązki nałożone na członka związku statutem oraz uchwałami władz związkowych. Sumienny w działaniu, godnie reprezentuje nasze Koło w lokalnym środowisku społecznym. Zdaniem zarządu koła zasługuje na to aby wyróżnić go wpisem do Księgi Honorowej.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 06 stycznia 2005 r.