ppłk rez. inż. Aleksander Piasecki

Zdyscyplinowany i aktywny członek związku. Pełniąc funkcję Kierownika Rejonu LOK Śrem-Środa pomaga naszemu kołu. Pomocy udzielał już gdy był d-cą batalionu jednostki patronackiej. Godnie reprezentuje Związek w społeczeństwie a szczególnie w środowisku młodzieży szkolnej. Ma zasługi na odcinku szkolenia i wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 06 stycznia 2005 r.