ppłk rez. Tomasz Mańkowski

Do Związku wstąpił będąc jeszcze w służbie czynnej. Zawsze z sympatią odnosił się do Związku i udzielał pomocy w działalności statutowej członkom koła. Jest aktywnym członkiem koła. Posiada szerokie kontakty w środowisku lokalnym tak cywilnym jak i wojskowym i tam promuje działalność związku. Odznacza się inicjatywą wśród pozostałych członków koła. Zasługuje na to wyróżnienie.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 06 stycznia 2005 r.