płk dypl. inż. Mirosław Ziółek

Dowódca 6 Pułku Dowodzenia Sił Powietrznych a zarazem d-ca jednostki patronackiej dla naszego Koła. Dzięki jego ustosunkowaniu się do związku i koła możemy egzystować w szeregu najlepszych kół w Województwie Wielkopolskim. Wykazuje na każdym kroku przyjazny stosunek do Koła. Życzliwy i pomocą służący w każdej sytuacji. Wpisanie płk Ziółka do Honorowej Księgi Koła będzie wyrazem naszej wdzięczności za wszystko co zrobił on dla ZBZZ i OR WP.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 06 stycznia 2005 r.