płk w st. spocz. Ryszard Wróbel

Członek związku od października 1990 roku, a od 11 stycznia 1995 roku Prezes koła ZBŻZ a obecnie ZBŻZ i OR WP. W latach 1970 do 1984 pełnił obowiązki Dowódcy 6 Pomorskiego Pułku Łączności w Śremie. Aktywny członek związku i koła, wyróżniony między innymi wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla organizacji w województwie i w Zarządzie Głównym w Warszawie. Koleżeński, służący radą i pomocą młodszym kolegom. Poświęcający dużo czasu osobistego dla organizacji jak również dla środowiska całego miasta. Pełni obecnie obowiązki radnego powiatu i funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Śremskiego. Oddany społecznik pełniący funkcję Prezesa Światowego Związku Łącznościowców koła Śrem, członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 stycznia 2001 r.