plut. rez. Kazimierz Szerszeniewski

Aktywny członek koła. Swoja działalnością dokumentuje działalność koła poprzez wideofilmowanie. Postawą swoją wspiera statutowa działalność związku. Zasługuje w pełni na wpis do Honorowej Księgi  Koła.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 stycznia 2001 r.