mjr w st. spocz. Marian Stachowiak

Aktywny członek związku. Postawą swoją dokumentuje przywiązanie do środowiska. Często wchodzi w skład pocztu sztandarowego koła. Obowiązki statutowe członka związku realizuje w sposób należyty. Zasługuje na wyróżnienie honorowe.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 stycznia 2001 r.