st. chor. sztab. rez. Józef Szymański

Aktywny członek związku, wchodzi w skład pocztu sztandarowego koła. właściwie realizuje zadania statutowe. Koleżeński i uczynny. Zdaniem zarządu koła w pełni zasługuje na wyróżnienie wpisem do Księgi Honorowej.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 stycznia 2001 r.