st. chor. rez. Benedykt Strzelec

Aktywny członek związku koła oraz członek zarządu wojewódzkiego. Jako szef i właściciel firmy sponsorował działalność koła. W pełni zasługuje na wyróżnienie honorowe.

Uchwała zarządu Koła o wyróżnieniu z dnia 04 stycznia 2001 r.